049. Fialová s bielymi pásmi, žlté čipky

049. Fialová s bielymi pásmi, žlté čipky